Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

geralt

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viaavooid avooid
geralt
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
Reposted fromtomowa tomowa viaavooid avooid
geralt
geralt
Słuchaj uważnie ludzi, gdy mówią o innych ludziach w twojej obecności. W dokładnie ten sam sposób będą mówić o tobie podczas twojej nieobecności.
Reposted fromfala fala viasambaanka sambaanka
geralt

11 Jobs That No Longer Exist

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; 11 Jobs That No Longer Exist 16:48 01.03.2014, mayank, amazing, World Of Technology 1. Bowling Alley Pinsetter

Bowling alley pinsetters were young boys employed at bowling alleys to set up the pins for clients.

2. Human Alarm Clock


Knocker-uppers were essentially alarm clocks – they were hired to ensure that people would wake up on time for their own jobs. They would use sticks, clubs or pebbles to knock on clients’ windows and doors.

3. Ice Cutter

Before modern refrigeration techniques became widespread, ice cutters would saw up the ice on frozen lakes for people to use in their cellars and refrigerators. It was a dangerous job often done in extreme conditions.

4. Pre-radar Listener For Enemy Aircraft

Before radar, troops used acoustic mirrors and listening devices like these to focus and detect the sound of engines from approaching aircraft.

5. Rat Catcher


Rat catchers were employed in Europe to control rat populations. They ran high risks of suffering bights and infections, but helped prevent these from spreading to the public.

6. Lamplighter


Lamplighters used long poles to light, extinguish and refuel street lamps – until electric lamps were introduced

7. Milkman
Before suitable refrigeration and preservation techniques were available, milk had to be delivered daily, or else it would spoil. This was the daily job of the milkman.

8. Log Driver
Before the technology or infrastructure was available to transport logs by truck, log drivers would float and guide them down rivers from logging sites to processing areas.

9. Switchboard Operator

Switchboard operators were integral parts of a telephone network’s operation before modern technology rendered them obsolete. They would connect long-distance calls and do other things that are now done digitally.

10. Resurrectionist
Resurrectionists, or “body snatchers,” were hired in the 19th century to remove corpses from graves for universities to use as cadavers. Cadavers from legal means were rare and difficult to obtain, so universities had to resort to other means to procure cadavers for their students.

11. Lector Who Entertained Factory Workers

Broadly speaking, a lector is simply someone who reads. However, they were often hired with money pooled from workers to read to large rooms full of manual laborers to keep them entertained. Some read left-leaning or union publications to the workers.
Reposted fromlockes lockes viajaskier jaskier
geralt
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
geralt
 • germans: ok, so our country is called Deutschland
 • the french: got it. the country of Allemagne
 • germans: ...no? that doesn't even sound like it
 • the english: oh no, we got it, it's Germany
 • germans: not even close
 • the polish: it's Niemcy, right?
 • germans: how are you each getting it wrong in a completely different way
 • danes: Tyskland
 • lithuanians: Vokietija
 • slovakians: Nemecko
 • germans: ...
 • finns: Saksa
 • germans: you know what? sure. whatever
Reposted fromjaskier jaskier
geralt
5750 79a8 500
Reposted fromhairstyles hairstyles viaciasteczkowa ciasteczkowa
geralt
Nie rozumiałam, dlaczego miłość do mnie nie była wystarczającym powodem, by zapragnąć zostać.
— Ogród wspomnień
Reposted fromavooid avooid
geralt
Pictures with dad
Reposted fromstarwars starwars viajaskier jaskier
geralt
2712 d04b
Reposted frompoznan poznan
geralt

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viasambaanka sambaanka
geralt
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viasambaanka sambaanka

July 08 2015

geralt
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viaciasteczkowa ciasteczkowa
geralt
1159 d917
Reposted fromyourtitle yourtitle viasambaanka sambaanka
geralt
7003 eeb0 500
good job :)
Reposted fromMissTake MissTake viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
geralt
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viashillenya shillenya
2882 1aab

design-sketchbook:

A simple guide to picking a great color palette. No matter what the colors are, using colors that are certain distances from each other on the color wheel result in a great contrast of colors. The simple color schemes shown above are used in the most popular logos, posters, websites, paintings, and even movies and television.

Reposted fromyoite yoite viashillenya shillenya
geralt
4576 d7b1 500
Reposted fromrof rof viashillenya shillenya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl