Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

geralt
9997 4bd7 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viaottak ottak
geralt
3850 715a 500
Reposted fromPoranny Poranny viaottak ottak
geralt
9158 1052 500
Reposted fromoll oll viaottak ottak
geralt
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaottak ottak
geralt
Reposted fromGentlemans Gentlemans viaottak ottak
geralt
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaottak ottak
geralt
9440 63f7 500
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaottak ottak
geralt
9117 586e
Reposted fromiambetterthanyou iambetterthanyou viaottak ottak
geralt
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaottak ottak
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaottak ottak
geralt

So I see summer is almost over

2
Reposted fromhalucine halucine viasassenach sassenach
geralt
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viasambaanka sambaanka
geralt
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viasambaanka sambaanka
geralt
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viarybasferyczna rybasferyczna

September 02 2017

geralt
geralt
2032 151c
geralt
0586 b195 500
Reposted fromtoolong toolong viafriends friends
geralt
6856 ab97 500
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafriends friends
geralt
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafriends friends
geralt
4548 bd8d
Reposted fromfilmowy filmowy viafriends friends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl