Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2016

geralt
8622 66a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasambaanka sambaanka
geralt
1873 52c8
Reposted fromartois artois viatamarka tamarka
geralt
4753 114e 500
Indoor Rainbow
Reposted fromPsaiko Psaiko viashillenya shillenya
geralt
Reposted fromFlau Flau viafoodislove foodislove

November 23 2016

geralt
2517 7017
Reposted fromNocturia Nocturia viagdziejestola gdziejestola
geralt
5378 410e 500
geralt
7114 04c6 500
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
geralt
8939 7b4d 500
Reposted fromtremo tremo viasambaanka sambaanka
geralt
Reposted frombluuu bluuu viaweddings weddings

November 20 2016

geralt
Klasę człowieka można zmierzyć tym, co go wyprowadza z równowagi.
— Alexander Pope / mężczyźni na drodze...
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
geralt

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.


— Wojciech Kuczok
Reposted frompaperman paperman viabluejane bluejane
geralt
geralt
~ Sharkira Sharkira ~
Reposted fromdancingdemons dancingdemons viabluejane bluejane
geralt
Szczęście jest kwestią dyscypliny.
— Sándor Márai "Dziennik"
geralt
Bóg broni Cię w bitwach, o istnieniu których nawet nie masz pojęcia.
— Toby Mac
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabluejane bluejane
geralt
Litr wina i pół wódki,
I sześć szlugów byś palił i snuł smutki.
Litr wódki i pół wina,
Koniec lipca, za chwilę już znów zima.
— Taco Hemingway - Następna stacja
geralt
7645 509c
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabluejane bluejane
geralt

Mężczyźni myślą, że kobiety marzą o księciu z bajki. Bzdura. Kobiety marzą aby się najeść i nie przytyć."

Bzdura. 
Kobiety chcą jednego i drugiego. Później i tak będą czuły bezsens, ale to już zupełnie inna historia.

— POKOLENIE IKEA
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viabluejane bluejane
geralt
5632 c206 500
M. Musierowicz „Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabluejane bluejane
geralt
1018 412e 500
Reposted fromfungi fungi viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl