Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2016

geralt
Dam wam radę - nigdy nie kończcie dnia bez pogodzenia się. Wiecie dlaczego? Bo zimna wojna następnego dnia jest bardzo niebezpieczna. A jak to zrobić, ojcze - ktoś może mnie zapytać? Jak się pogodzić? Nie trzeba dużo mówić. Wystarczy jeden gest i już - mówił papież, dotykając dłonią swego policzka. - Godzimy się, jeden gest załatwia wszystko.
— Papież Franciszek, Okno Papieskie, Kraków 28.07.2016
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaybeyou maybeyou
geralt
9384 8ae5 500
Reposted fromarthi arthi viaweselefigara weselefigara
geralt
9853 6ba1
geralt
8846 0452 500
Reposted fromLoczke Loczke viaidu idu
geralt
Reposted fromFlau Flau viajaskier jaskier
geralt
Nie lękaj się więc, moja córko; wszystko, co powiedziałaś uczynię dla ciebie, gdyż wie każdy mieszkaniec mego miasta, że jesteś dzielną kobietą
— Księga Rut 3, 11
geralt
Piękno zaczyna się w momencie, kiedy decydujesz się być sobą
— Coco Chanel
Reposted fromdrQueen drQueen viaweselefigara weselefigara
geralt
geralt
2510 1e1d
Reposted fromsaltoinalto saltoinalto viatamarka tamarka
geralt
6873 b0a9
Reposted fromkilly killy viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
geralt
geralt
3804 46f8
Reposted fromtichga tichga viaethiel ethiel
geralt
Reposted fromtgs tgs viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
geralt

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Reposted fromcudoku cudoku viaethiel ethiel
geralt
8026 c14d
Reposted fromidu idu
geralt
8107 85f8
Reposted fromidu idu
geralt
geralt
geralt
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaidu idu
geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl