Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

geralt
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamanartist iamanartist
geralt
geralt
geralt
7284 71a1
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaavooid avooid
geralt

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
geralt
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viaSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
Aż 95% paliwa do wystrzelenia rakiety zużywa się w chwili jej startu, a tylko 5% na cały lot. Podobnie jest z procesem zmiany: 85% energii zużywamy do przezwyciężenia ego, a tylko 5% na samą zmianę. Ego stara się za wszelką cenę powstrzymać nas od działania i to jeszcze zanim zaczniemy cokolwiek robić. Kiedy jednak pokonamy tą przeszkodę, działanie zacznie nabierać rozpędu. 
— Yehuda Berg
Reposted fromagatiszka agatiszka viaavooid avooid
geralt
7652 973f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiinkskies piinkskies
geralt
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
geralt
7979 6719 500
Reposted frompiehus piehus viaiamanartist iamanartist
geralt

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa

— Niebo
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna
geralt
3809 c980 500
Reposted fromtfu tfu viaavooid avooid

April 28 2019

geralt
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaselsey selsey
geralt
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaselsey selsey
geralt
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaselsey selsey
geralt
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viasambaanka sambaanka
geralt
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasambaanka sambaanka
geralt
7717 e430 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaottak ottak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl