Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

geralt

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
Czas robi swoje. A ty, człowieku?
— S. J. Lec
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaavooid avooid
geralt
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
geralt
9388 ee21 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaavooid avooid
geralt
1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena viaselsey selsey
geralt
9109 66f4 500
geralt
geralt
6683 9f1d 500
geralt
0025 8585 500
Reposted fromverronique verronique viapiinkskies piinkskies
geralt

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
geralt
purpose
Reposted frommajkey majkey viaavooid avooid
geralt
geralt
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viaiamanartist iamanartist
geralt
Reposted fromFlau Flau viaiamanartist iamanartist
geralt
8831 023b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiinkskies piinkskies
geralt
6475 a600
Reposted fromsavatage savatage viaavooid avooid
geralt
3361 6586 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viarybasferyczna rybasferyczna
geralt

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viaottak ottak

May 12 2019

geralt
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamanartist iamanartist
geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl