Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

geralt
Starcy powiadali: „Umysł jest jak źródło, jeżeli je pogłębiasz, staje się czyste. Jeśli zanieczyścisz, będzie zmącone”.
http://apoftegmaty.tyniec.com.pl/
Reposted byabsolem absolem

January 06 2018

geralt

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viarybasferyczna rybasferyczna

January 01 2018

geralt
- Nie umiem. - A próbowałeś?
— "Druga szansa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalamarcelka malamarcelka

December 04 2017

geralt
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
geralt
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— znalezione.

December 03 2017

geralt
Jeśli nosisz w sobie samotność to ona nie zniknie w Nowym Jorku, Barcelonie ani Kairze. Zabierzesz ją dokądkolwiek będziesz próbowała uciec. Bo nie da się uciec od samego siebie.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromostatni ostatni vianiedoopisania niedoopisania

November 25 2017

geralt
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vianiedoopisania niedoopisania

November 20 2017

geralt

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
geralt
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaottak ottak

November 05 2017

geralt
Bóg nie robi prób mojej wiary czy miłości, by zbadać ich jakość. On ją przecież znał. To ja jej nie znałem. Wystawiając człowieka na próbę, umieszcza go równocześnie na ławie oskarżonych, na ławie świadków i na sędziowskim krześle. On zawsze wiedział, że moja świątynia to domek z kart. A jedynym sposobem, w jaki mógł mi to uświadomić, było zburzenie go.
— C.S.Lewis "Smutek"
Reposted fromgabrynia gabrynia viarybasferyczna rybasferyczna

October 29 2017

geralt
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viapiinkskies piinkskies

October 23 2017

geralt

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaselsey selsey
geralt
a spokój ma kształt Twoich ramion.
geralt
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
geralt
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia

October 22 2017

geralt
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
geralt
Czasem litujemy się nad ludźmi, którzy nie mają litości ani dla siebie, ani dla innych.
— Emily Jane Brontë – Wichrowe Wzgórza
Reposted fromnyaako nyaako viaselsey selsey
geralt
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl