Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

geralt
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaselsey selsey
geralt
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viaselsey selsey
geralt
geralt
Reposted fromFlau Flau viaselsey selsey
geralt
Reposted fromFlau Flau viaselsey selsey
8508 46f5
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Reposted fromweightless weightless vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
geralt
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— znalezione.
geralt
9780 26fd 500
geralt
6721 7f5a 500

December 03 2017

geralt
1204 b047
Reposted fromnyaako nyaako viasambaanka sambaanka
geralt
3848 5ed5
Reposted fromsohryu sohryu vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Reposted fromFlau Flau vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Reposted fromsfm sfm vianiedoopisania niedoopisania
geralt
8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Jeśli nosisz w sobie samotność to ona nie zniknie w Nowym Jorku, Barcelonie ani Kairze. Zabierzesz ją dokądkolwiek będziesz próbowała uciec. Bo nie da się uciec od samego siebie.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromostatni ostatni vianiedoopisania niedoopisania
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaiamanartist iamanartist
geralt
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove vianiedoopisania niedoopisania
geralt
9567 9837 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoopisania niedoopisania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl