Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

geralt
9777 8075 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaselsey selsey
geralt

A wave viewed from underwater.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaselsey selsey
geralt
Reposted fromu-dit u-dit viaselsey selsey
geralt
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viasambaanka sambaanka
geralt
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
geralt
5224 8848 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamoomins moomins
geralt
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish viaottak ottak
geralt

March 18 2018

4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

geralt
8403 2b9e
Reposted fromonlyman onlyman viasambaanka sambaanka
geralt
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
geralt
1565 51f7
Reposted fromnonperfect nonperfect viaSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
5987 412c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
1137 059d
Reposted fromorchis orchis viaavooid avooid
geralt
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
geralt
Reposted fromgruetze gruetze viaavooid avooid
geralt
geralt
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viaselsey selsey
geralt
3000 a719
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viaselsey selsey
geralt
0903 1027
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl