Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

geralt
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viaSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
geralt

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo wtedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

Reposted fromMelodyTime MelodyTime viasambaanka sambaanka
geralt
 Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 
- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć...
- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?
- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— W. Kuczok
geralt
Reposted fromcatdog2 catdog2 viasambaanka sambaanka
geralt
ZBIGNIEW WODECKI WITH MITCH & MITCH / Rzuć to wszystko co złe

August 08 2017

geralt
Wilson Pickett - Land of 1000 Dances
geralt
7413 c8d0 500
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu viaavooid avooid

August 06 2017

geralt
2197 53b2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
geralt
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
geralt
1269 bde3
Reposted fromlovelybedrooms lovelybedrooms
geralt
geralt
geralt

- Do you ever dream, Forrest, about who you're gonna be? - Who I'm gonna be? - Yeah. - Aren't I going to be me?

— Forrest Gump (1994)
geralt
Na końcu nie będziemy pamiętać słów naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin King
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna
geralt
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viaselsey selsey
geralt
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl