Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

geralt
My bardzo często jak wchodzimy w jakąś sytuację życiową, to od razu sobie wyobrażamy, że gdybyśmy mieli inną, to byłoby lepiej. Nie. Mamy takie dane jakie są, takie osoby jakie są wokół nas, takie potraktowanie nas przez te osoby, jak nas potraktowali i coś sensownego musimy z tym zrobić. Oczywiście, to wcale nie zakłada bierności, wręcz przeciwnie, to zakłada pracę na tych danych, które są, a nie tych, które mogłyby być i ewentualnie przyczyniłyby się do szczęśliwego rozwiązania tej sytuacji. Bo szczęśliwe rozwiązanie sytuacji, to na ogół jest erupcja naszego egoizm. I jeżeli ja naprawdę wierzę, że wszystko, łącznie z każdym moim oddechem, jest darem Pana Boga, no to również to, co mnie spotyka jest po prostu darem Pana Boga i dana chwila zawiera w sobie wszystkie potrzebne mi elementy do tego, żebym wykorzystał je dla mojego dobra. (...) Naprawdę, Panu Bogu nic się nie wymyka spod kontroli. Warto sobie ciągle to powtarzać, szczególnie kiedy jestem zaskoczony sytuacją, zaskoczony postawą innych ludzi. To jest widocznie mi potrzebne. Widocznie Pan Bóg chce coś wyrzeźbić ze mnie z tych właśnie elementów, a ja mam to wszystko poukładać w sensowną całości.


— Andrzej Hołowaty OP Krótkie rozważania o modlitwie i medytacji VI. Panu Bogu nic się nie wymyka spod kontroli, czyli o kapitulacji wobec tego co na mnie przychodzi. http://www.jamna.dominikanie.pl/wspomnienie/rozwazania/rozwazania.html
Reposted byitmakesmecalmeterniaottakanecianowcathandcat
geralt
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasambaanka sambaanka
geralt
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaiamanartist iamanartist
geralt
geralt
Reposted fromFlau Flau viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
geralt
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaselsey selsey
geralt
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaselsey selsey
geralt
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaselsey selsey

June 20 2017

geralt
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid
geralt
4177 a98c 500
Reposted fromheartbreak heartbreak viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasambaanka sambaanka

June 13 2017

geralt
0412 84b1 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends
geralt
2544 2c36
394
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
geralt

I can write slogans. I mean, how hard can it be, right?

Reposted fromspecific-humor specific-humor viafriends friends
geralt
Reposted frompeper peper viafriends friends
geralt
0743 0ba3 500
Reposted fromrudosci rudosci viaolalaa olalaa
geralt
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends
geralt
geralt
7269 534a
Reposted frompeper peper viafriends friends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl