Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

7053 bd02 500
Reposted fromkattrina kattrina viaavooid avooid
geralt

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaavooid avooid

July 18 2017

geralt
8816 9c04
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Reposted frommoomins moomins
geralt

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
























Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaavooid avooid
geralt
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaavooid avooid
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaavooid avooid
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaavooid avooid

July 10 2017

geralt
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaselsey selsey
geralt
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viarybasferyczna rybasferyczna
geralt
8569 6af5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaavooid avooid
geralt
geralt

July 02 2017

geralt
7383 4c95
Reposted fromnazarena nazarena viaselsey selsey
geralt
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda vianiedoopisania niedoopisania
geralt
3216 adf0 500
geralt
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat vianiedoopisania niedoopisania
geralt
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul vianiedoopisania niedoopisania
geralt

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
geralt
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vianiedoopisania niedoopisania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl