Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

geralt
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid
geralt
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
geralt
“The type of person you marry plays a big role in the type of children you have, so do your unborn children a favour by choosing wisely.”
Reposted fromstonerr stonerr viaavooid avooid
geralt
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaavooid avooid
geralt
Człowiek czasem ma już dość uciekania. Świat się staje bardzo mały, kiedy nie masz się gdzie podziać.
— Carlos Ruiz Zafón "Więzień Nieba"
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaavooid avooid
geralt
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viaselsey selsey
geralt
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaselsey selsey
geralt
2977 c0df
The kind of humor i like in tom & Jerry.
Reposted fromckisback ckisback vianiedoopisania niedoopisania
geralt
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid
geralt
3950 7fd9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafoodislove foodislove
geralt
Uważam, że zadaniem rodzica jest zachęcanie dzieci do wzbudzania w sobie radości życia i pragnienia podążania za swoimi marzeniami. Najlepsze, co możemy zrobić, to pomóc im opracować osobisty zestaw narzędzi służący temu celowi.
— "Ostatni wykład"
Reposted fromavooid avooid
geralt
Szczęście ma się wtedy, gdy przygotowanie spotyka się z okazją
— Seneka
Reposted fromavooid avooid
geralt
9440 63f7 500
Fargo S01E06
geralt
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
geralt
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viaavooid avooid
geralt
A więc bądźmy szczęśliwi, pozwólmy sobie na to - im wcześniej, tym lepiej.
— Stanisława Celińska
Reposted fromavooid avooid
geralt
7337 13f1 500
Reposted fromoll oll viaavooid avooid
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaavooid avooid
geralt
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl