Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2019

geralt
geralt
2384 9de7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaiamanartist iamanartist
geralt
4329 f894
Reposted fromambermoon ambermoon

August 17 2019

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

As a way to temporarily break free from a routine of personal and commercial projects, photographer Romain Laurent (previously) challenged himself to create a looped animated portrait each week since last September. He says the bizarre and often laugh-out-loud experiments are a low-pressure way to experiment and be creative without expectations. “As far as the intention of the series, it’s a way for me to explore a hybrid medium, experiment and being spontaneous while still sticking to a short weekly deadline. There isn’t a common concept between each loop, I just ‘go with the flow’ and see what comes to my mind each week.” You can see many more loops from the series over on his Tumblr. (via Lustik)

Reposted fromcuty cuty viajaskier jaskier

July 27 2019

geralt
YAY! I LOVE IT <333
geralt
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viamadeinchina madeinchina
geralt
2674 4250 500
Reposted fromtichga tichga viasambaanka sambaanka
geralt
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viasambaanka sambaanka
geralt
geralt
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaselsey selsey
geralt

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
geralt
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaavooid avooid
geralt
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaavooid avooid
geralt
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viaavooid avooid

May 23 2019

geralt

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
geralt
Czas robi swoje. A ty, człowieku?
— S. J. Lec
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaavooid avooid
geralt
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
geralt
9388 ee21 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaavooid avooid
geralt
1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena viaselsey selsey
geralt
9109 66f4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl